Loading Sự kiện

China PEC 2021 (Triển lãm & Hội nghị Nhựa Trung Quốc) đồng hành cùng sự phát triển của ngành nhựa Trung Quốc trong hơn 10 năm qua, China PEC đã trở thành một nền tảng hội nghị và kinh doanh nổi bật cho ngành nhựa và cũng đã đóng góp phần lớn vào sự phát triển thịnh vượng của nó.

Hiện tại, Triển lãm & Hội nghị Nhựa Trung Quốc là triển lãm duy nhất trong ngành nhựa được Hỗ trợ bởi Bộ Thương mại Trung Quốc và cũng được công nhận rộng rãi bởi ngành công nghiệp là một trong những triển lãm có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc. China PEC có khu vực triển lãm lớn nhất cho các sản phẩm nhựa và khuôn mẫu tại Trung Quốc.