Loading Sự kiện

Plastics & Rubber Vietnam 2021 tiếp tục giữ vững vị trí sự kiện triển lãm uy tín trong lĩnh vực công nghệ sản xuất ngành Nhựa và Cao Su. Không những trưng bày những thiết bị và công nghệ hàng đầu thế giới, sản phẩm nhựa và cao su từ bán thành phẩm đến các phụ tùng kỹ thuật mà triển lãm thương mại lần này còn mang đến các nguyên liệu sản xuất, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành tại Việt Nam và các khu vực lân cận.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Khám phá thị trường năng động ngành Nhựa và Cao su Việt Nam