3004, 2021

DuPont đổi tên thương hiệu Masterbatch Silicone cho Nhựa nhiệt dẻo thành MULTIBASE™

Post by |30/04/2021|Chuyên mục: Tin tức|Tags: |0 Bình luận

Theo tin tức từ DuPont Mobility & Materials, thông báo rằng Dupont đổi tên thương hiệu Masterbatch Silicone cho nhựa nhiệt dẻo thành sản phẩm MULTIBASE™. Thương hiệu mới có hiệu lực trong tháng này và áp dụng cho

Go to Top