Home/Tag:vật liệu mới
1502, 2022

Một loại vật liệu mới nhẹ và cứng hơn thép

Post by |15/02/2022|Chuyên mục: Tin tức, Nhựa kỹ thuật|Tags: , |0 Bình luận

"Trùng hợp một vật liệu trong hai chiều” chuyện không thể đã thành có thể, kết quả là một vật liệu mới được tạo ra có đặc tính nhẹ và mạnh hơn cả thép. Sử dụng một quá trình

Go to Top